CTCP Xi măng Thái Bình (HNX: TBX)

Thai Binh Cement Joint Stock Company

22,500

(%)
20/01/2020 12:33

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa34

Dư mua

Dư bán100

Cao 52T 22,500

Thấp 52T9,000

KLBQ 52T4

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*313

P/E71.88

F P/E33.98

BVPS15,628

P/B1.44

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Trending: HPG (24.867) - CTG (22.210) - ROS (19.644) - VNM (18.670) - MBB (17.653)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Xi măng Thái Bình