CTCP Xi măng Thái Bình (HNX: TBX)

Thai Binh Cement Joint Stock Company

22,300

(%)
22/10/2021 15:04

Mở cửa22,300

Cao nhất22,300

Thấp nhất22,300

KLGD

Vốn hóa33.68

Dư mua

Dư bán1,800

Cao 52T 22,300

Thấp 52T22,300

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu0.01

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS-1,366

P/E-16.33

F P/E69.59

BVPS13,328

P/B1.67

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Mã xem cùng TBX: NT2 PDB SGH HOM TJC
Trending: HPG (136,868) - MBB (76,235) - BSR (70,486) - TCB (57,927) - FLC (55,081)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.