Thai Binh Cement Joint Stock Company (HNX: TBX)

22,300

(%)
09/16/2021 15:07

Open22,300

High22,300

Low22,300

Vol

Market Cap.33.68

Remain Bid

Remain Ask5,000

52Wk High22,300

52Wk Low22,300

52Wk Avg Vol

Frgn Buy-

Frgn Owned(%)0.01

Dividend

Dividend Yield-

Beta-

EPS*-1,366

P/E-16.33

F P/E69.59

BVPS13,405

P/B1.66

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
View with TBX: TBC SJF BCC HVX SJC
Trending: HPG (122,847) - HVN (101,267) - MBB (80,372) - HSG (57,550) - SSI (57,492)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.