Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP (UPCoM: TBD)

Dong Anh Electrical Equiment Corporation - Joint Stock Company

97,000

7,000 (+7.78%)
01/12/2020 15:01

Mở cửa97,000

Cao nhất97,000

Thấp nhất97,000

KLGD100

Vốn hóa3,145

Dư mua400

Dư bán4,300

Cao 52T 106,500

Thấp 52T51,900

KLBQ 52T365

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,189

P/E21.48

F P/E21.19

BVPS16,467

P/B5.89

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TBD: GEX SBH THI GAS MBS
Trending: HPG (110.293) - VNM (44.662) - TCB (42.289) - MBB (38.469) - HSG (38.400)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+18.44%

+/- Qua 1 tháng+14.12%

+/- Qua 1 quý+45.44%

+/- Qua 1 năm+11%

+/- Niêm yết+4,519.05%

Cao nhất 52 tuần (31/03/2020)*106,452

Thấp nhất 52 tuần (18/02/2020)*51,901

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)69

KLGD/Ngày (1 tháng)103

KLGD/Ngày (1 quý)191

KLGD/Ngày (1 năm)365

Nhiều nhất 52 tuần (19/03/2020)*31,200

Ít nhất 52 tuần (27/04/2020)*9

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.