Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP (UPCoM: TBD)

Dong Anh Electrical Equiment Corporation - Joint Stock Company

89,000

(%)
18/09/2020 15:02

Mở cửa89,000

Cao nhất89,000

Thấp nhất89,000

KLGD

Vốn hóa2,509

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 106,500

Thấp 52T51,900

KLBQ 52T346

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,189

P/E21.25

F P/E20.96

BVPS17,789

P/B5

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TBD: THI GEX EVN ASM TTA
Trending: HPG (51.235) - VNM (40.765) - HSG (37.212) - HVN (31.859) - MWG (28.959)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP