Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP (UPCoM: TBD)

Dong Anh Electrical Equiment Corporation - Joint Stock Company

89,000

(%)
18/09/2020 15:02

Mở cửa89,000

Cao nhất89,000

Thấp nhất89,000

KLGD

Vốn hóa2,509

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 106,500

Thấp 52T51,900

KLBQ 52T346

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,189

P/E21.25

F P/E20.96

BVPS17,789

P/B5

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TBD: THI GEX EVN ASM EVF
Trending: HPG (51.235) - VNM (40.765) - HSG (37.212) - HVN (31.859) - MWG (28.959)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+13.96%

+/- Qua 1 tháng+38.23%

+/- Qua 1 quý+33.45%

+/- Qua 1 năm+17.35%

+/- Niêm yết+4,138.10%

Cao nhất 52 tuần (31/03/2020)*106,452

Thấp nhất 52 tuần (18/02/2020)*51,901

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)181

KLGD/Ngày (1 tháng)448

KLGD/Ngày (1 quý)269

KLGD/Ngày (1 năm)347

Nhiều nhất 52 tuần (19/03/2020)*31,200

Ít nhất 52 tuần (27/04/2020)*9