Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP (UPCoM: TBD)

Dong Anh Electrical Equiment Corporation - Joint Stock Company

85,000

(%)
26/10/2020 15:03

Mở cửa85,000

Cao nhất85,000

Thấp nhất85,000

KLGD

Vốn hóa2,756

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 106,500

Thấp 52T51,900

KLBQ 52T358

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*4,189

P/E20.29

F P/E20.02

BVPS16,467

P/B5.16

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TBD: GEX THI PHN PPS STG
Trending: HPG (63.557) - TCB (50.409) - VNM (50.097) - MBB (41.870) - CTG (36.167)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP