Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP (UPCoM: TBD)

Dong Anh Electrical Equiment Corporation - Joint Stock Company

119,000

(%)
03/12/2021 14:59

Mở cửa119,000

Cao nhất119,000

Thấp nhất119,000

KLGD

Vốn hóa3,857.79

Dư mua

Dư bán7,685

Cao 52T 155,000

Thấp 52T58,900

KLBQ 52T12,992

NN mua-

% NN sở hữu4.64

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0.01

Beta-0.62

EPS4,844

P/E24.57

F P/E24.01

BVPS18,125

P/B6.57

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Mã xem cùng TBD: GEX EVF THI VPD VIX
Trending: HPG (140,702) - SSI (96,042) - MBB (94,387) - ITA (76,276) - DIG (72,147)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.