Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP (UPCoM: TBD)

Dong Anh Electrical Equiment Corporation - Joint Stock Company

82,900

10,800 (+14.98%)
22/10/2021 15:04

Mở cửa82,900

Cao nhất82,900

Thấp nhất82,900

KLGD200

Vốn hóa2,687.48

Dư mua1,058

Dư bán

Cao 52T 155,000

Thấp 52T58,900

KLBQ 52T6,583

NN mua-

% NN sở hữu4.64

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0.02

Beta0.76

EPS4,844

P/E14.88

F P/E14.55

BVPS17,651

P/B4.08

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Mã xem cùng TBD: EVF THI VPD GEX IDC
Trending: HPG (136,846) - MBB (76,291) - BSR (70,166) - TCB (57,672) - FLC (55,165)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.