Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP (UPCoM: TBD)

Dong Anh Electrical Equiment Corporation - Joint Stock Company

110,000

(%)
22/01/2021 15:00

Mở cửa110,000

Cao nhất110,000

Thấp nhất110,000

KLGD

Vốn hóa3,566.02

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 125,000

Thấp 52T51,900

KLBQ 52T376

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*4,189

P/E26.26

F P/E25.90

BVPS16,467

P/B6.68

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TBD: THI GEX EVF TDB CAV
Trending: HPG (81.145) - ROS (75.399) - MBB (68.296) - SHB (63.095) - STB (60.474)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP

Cổ đông lớn

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
18/12/2019Tập đoàn Điện lực Việt Nam13,131,63246.47
CTCP Thiết bị Điện7,033,16324.89
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
03/10/2018Tập đoàn Điện lực Việt Nam13,131,63246.67
Công ty Cổ phần Thiết bị Điện7,033,16324.89
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %
08/01/2018Tập đoàn Điện lực Việt Nam13,131,63246.67
Nguyễn Văn Giang2,019,9927.15
Nguyễn Việt Anh1,436,6795.08
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.