Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP (UPCoM: TBD)

Dong Anh Electrical Equiment Corporation - Joint Stock Company

110,000

(%)
22/01/2021 15:00

Mở cửa110,000

Cao nhất110,000

Thấp nhất110,000

KLGD

Vốn hóa3,566.02

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 125,000

Thấp 52T51,900

KLBQ 52T376

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*4,189

P/E26.26

F P/E25.90

BVPS16,467

P/B6.68

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TBD: THI EVF GEX TDB VNM
Trending: HPG (81.145) - ROS (75.399) - MBB (68.296) - SHB (63.095) - STB (60.474)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Nguyễn Trọng TiếuCTHĐQT1959KS Điện/CN Kinh tếN/A
Ông Nguyễn Đức CôngTVHĐQT1959KS Kinh tế cơ khí241988
Ông Nguyễn Văn GiangTVHĐQT1959KS Chế tạo máy1988
Ông Nguyễn Vũ CườngTGĐ/TVHĐQT1980KS T.bị Điện186,500N/A
Ông Lê Văn ĐiểmTVHĐQT/Phó TGĐ1970N/a2007
Ông Nguyễn Quang HuyPhó TGĐ1977N/a-N/A
Ông Phạm Xuân ThànhKTT1961N/aN/A
Bà Nguyễn Thị HiếuTBKS1976N/aN/A
Bà Nguyễn Thị Huyền NgaThành viên BKS-N/aN/A
Ông Phạm Ngọc KhaThành viên BKS1984N/a122N/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Nguyễn Trọng TiếuCTHĐQT1959KS Điện/CN Kinh tế7,033,163N/A
Ông Nguyễn Đức CôngTVHĐQT1959KS Kinh tế cơ khí24N/A
Ông Nguyễn Vũ CườngTGĐ/TVHĐQT1980N/a18,666N/A
Ông Hồ Đức ThanhPhó TGĐ1959N/aN/A
Ông Lê Văn ĐiểmTVHĐQT/Phó TGĐ1970N/aN/A
Ông Nguyễn Quang HuyPhó TGĐ-N/aN/A
Ông Nguyễn Văn GiangTVHĐQT/Phó TGĐ1959N/aN/A
Ông Phạm Xuân ThànhKTT1961N/aN/A
Bà Nguyễn Thị HiếuTBKS1976N/aN/A
Bà Nguyễn Thị Huyền NgaThành viên BKS-N/aN/A
Ông Phạm Ngọc KhaThành viên BKS1984N/a122N/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2018Ông Nguyễn Trọng TiếuCTHĐQT1959KS Điện/CN Kinh tếN/A
Ông Nguyễn Đức CôngTVHĐQT1959KS Kinh tế cơ khí3,924N/A
Ông Nguyễn Vũ CườngTGĐ/TVHĐQT1980N/a44,317N/A
Ông Hồ Đức ThanhPhó TGĐ1959N/aN/A
Ông Lê Văn ĐiểmTVHĐQT/Phó TGĐ1970N/aN/A
Ông Nguyễn Quang HuyPhó TGĐ-N/aN/A
Ông Nguyễn Văn GiangTVHĐQT/Phó TGĐ1959N/aN/A
Bà Nguyễn Thị HiếuTBKS1976N/aN/A
Bà Nguyễn Thị Huyền NgaThành viên BKS-N/aN/A
Ông Phạm Ngọc KhaThành viên BKS1984N/a122N/A
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.