Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP (UPCoM: TBD)

Dong Anh Electrical Equiment Corporation - Joint Stock Company

119,000

(%)
03/12/2021 14:59

Mở cửa119,000

Cao nhất119,000

Thấp nhất119,000

KLGD

Vốn hóa3,857.79

Dư mua

Dư bán7,685

Cao 52T 155,000

Thấp 52T58,900

KLBQ 52T12,992

NN mua-

% NN sở hữu4.64

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0.01

Beta-0.62

EPS4,844

P/E24.57

F P/E24.01

BVPS18,125

P/B6.57

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Mã xem cùng TBD: GEX EVF THI VPD TCT
Trending: HPG (140,702) - SSI (96,042) - MBB (94,387) - ITA (76,276) - DIG (72,147)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Ban lãnh đạo

Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2020Ông Nguyễn Trọng TiếuCTHĐQT1959KS Điện/CN Kinh tếN/A
Ông Nguyễn Khắc CườngTVHĐQT-N/a-N/A
Ông Nguyễn Việt AnhTVHĐQT-N/a-N/A
Ông Nguyễn Vũ CườngTGĐ/TVHĐQT1980KS T.bị Điện186,500N/A
Ông Lê Văn ĐiểmTVHĐQT/Phó TGĐ1970N/a2007
Ông Nguyễn Quang HuyPhó TGĐ1977N/a-N/A
Ông Phạm Xuân ThànhKTT1961N/aN/A
Bà Nguyễn Thị HiếuTBKS1976N/aN/A
Bà Nguyễn Thị Huyền NgaThành viên BKS-N/aN/A
Ông Phạm Ngọc KhaThành viên BKS1984N/a122N/A
Bà Phan Thị Thu HàTrưởng ban Tài chính - Kế toán-N/a-N/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
31/12/2019Ông Nguyễn Trọng TiếuCTHĐQT1959KS Điện/CN Kinh tếN/A
Ông Nguyễn Đức CôngTVHĐQT1959KS Kinh tế cơ khí241988
Ông Nguyễn Văn GiangTVHĐQT1959KS Chế tạo máy1988
Ông Nguyễn Vũ CườngTGĐ/TVHĐQT1980KS T.bị Điện186,500N/A
Ông Lê Văn ĐiểmTVHĐQT/Phó TGĐ1970N/a2007
Ông Nguyễn Quang HuyPhó TGĐ1977N/a-N/A
Ông Phạm Xuân ThànhKTT1961N/aN/A
Bà Nguyễn Thị HiếuTBKS1976N/aN/A
Bà Nguyễn Thị Huyền NgaThành viên BKS-N/aN/A
Ông Phạm Ngọc KhaThành viên BKS1984N/a122N/A
Thời gianHọ và tênChức vụNăm sinhTrình độCổ phần nắm giữThời gian gắn bó
30/06/2019Ông Nguyễn Trọng TiếuCTHĐQT1959KS Điện/CN Kinh tế7,033,163N/A
Ông Nguyễn Đức CôngTVHĐQT1959KS Kinh tế cơ khí24N/A
Ông Nguyễn Vũ CườngTGĐ/TVHĐQT1980N/a18,666N/A
Ông Lê Văn ĐiểmTVHĐQT/Phó TGĐ1970N/aN/A
Ông Nguyễn Văn GiangTVHĐQT/Phó TGĐ1959N/aN/A
Ông Hồ Đức ThanhPhó TGĐ1959N/aN/A
Ông Nguyễn Quang HuyPhó TGĐ-N/aN/A
Ông Phạm Xuân ThànhKTT1961N/aN/A
Bà Nguyễn Thị HiếuTBKS1976N/aN/A
Bà Nguyễn Thị Huyền NgaThành viên BKS-N/aN/A
Ông Phạm Ngọc KhaThành viên BKS1984N/a122N/A
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.