CTCP Cấp nước Trung An (UPCoM: TAW)

Trung An Water Supply Joint Stock Company

14,100

-2,400 (-14.55%)
26/05/2020 15:01

Mở cửa18,900

Cao nhất18,900

Thấp nhất14,100

KLGD200

Vốn hóa70

Dư mua500

Dư bán

Cao 52T 23,800

Thấp 52T7,200

KLBQ 52T11

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,361

P/E12.12

F P/E14.42

BVPS12,830

P/B1.10

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TAW: CDO CMN GEG NHP OPC
Trending: HPG (68.867) - MWG (53.972) - VNM (52.923) - HVN (40.878) - FPT (38.058)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cấp nước Trung An