Tay Ninh Register Joint Stock Company (OTC: TARCO)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
View with TARCO: BSR PAP PVP QTP
Trending: HPG (118,213) - MBB (92,815) - FLC (67,919) - VNM (61,443) - HVN (59,083)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong
11/15/2019FS Quarter 3 of 2019
11/15/2019Information disclosure
11/15/2019Audited FS 2018
11/15/2019Regulations 2017
11/15/2019Audited FS 2017

Tay Ninh Register Joint Stock Company

Name: Tay Ninh Register Joint Stock Company

Abbreviation:TARCO

Address: 82 Trần Phú - Ninh Trung - X.Ninh Sơn - Tx.Tây Ninh - T.Tây Ninh

Telephone: (84.276) 382 1820

Fax: (84.276) 382 223

Email:dangkiemtayninh7001s@gmail.com

Website:http://dangkiemtayninh.vn

Exchange: OTC

Sector: Transportation and Warehousing

Industry: Support Activities for Transportation

Listing date:

Chartered capital:

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code:

Establishment license:

Issued date:

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Kiểm tra và phân tích kỹ thuật xe cơ giới
- Sửa chữa, bảo trì xe cơ giới
- Bảo hiểm phi nhân thọ

- Tiền thân là Trạm đăng kiểm cơ giới đường bộ trực thuộc Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh.
- Ngày 23/03/1996, thành lập Trạm đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ.
- Ngày 03/02/2004, đổi tên thành Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới - Tây Ninh.
- Ngày 18/07/2008, đổi tên thành CT TNHH Nhà nước MTV Đăng kiểm xe cơ giới Tây Ninh.
- Tháng 10/2010, khánh thành chi nhánh đăng kiểm Trảng Bàng.
- Tháng 7/2011, Khánh thành trung tâm Bảo dưỡng, Sửa chữa Ô tô.

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.