CTCP Đô thị Tân An (UPCoM: TAP)

Tan An Public Services Joint Stock Company

12,000

(%)
21/02/2020 15:03

Mở cửa12,000

Cao nhất12,000

Thấp nhất12,000

KLGD

Vốn hóa17

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 13,100

Thấp 52T5,700

KLBQ 52T27

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,554

P/E4.70

F P/E2.96

BVPS15,793

P/B0.76

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TAP: BRS BSH HII KHB PNJ
Trending: VNM (32.121) - CTG (26.341) - HPG (25.073) - MBB (25.065) - ROS (24.864)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đô thị Tân An

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng-8.40%

+/- Qua 1 quý+5.26%

+/- Qua 1 năm+111.79%

+/- Niêm yết+132.29%

Cao nhất 52 tuần (27/11/2019)*13,100

Thấp nhất 52 tuần (25/02/2019)*5,666

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)6

KLGD/Ngày (1 quý)5

KLGD/Ngày (1 năm)27

Nhiều nhất 52 tuần (21/10/2019)*5,100

Ít nhất 52 tuần (27/11/2019)*100