CTCP Đô thị Tân An (UPCoM: TAP)

Tan An Public Services Joint Stock Company

12,000

(%)
27/02/2020 15:03

Mở cửa12,000

Cao nhất12,000

Thấp nhất12,000

KLGD

Vốn hóa17

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 13,100

Thấp 52T5,700

KLBQ 52T27

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,554

P/E4.70

F P/E2.96

BVPS15,793

P/B0.76

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TAP: BMI BSH HDC HII KHB
Trending: VNM (35.465) - CTG (31.090) - MBB (27.194) - HPG (24.469) - FPT (20.431)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đô thị Tân An