CTCP Dầu thực vật Tường An (HOSE: TAC)

TuongAn Vegetable Oil Joint Stock Company

34,900

1,000 (+2.95%)
07/08/2020 15:00

Mở cửa33,600

Cao nhất34,900

Thấp nhất33,600

KLGD19,120

Vốn hóa1,182

Dư mua5,100

Dư bán1,290

Cao 52T 37,900

Thấp 52T18,200

KLBQ 52T7,669

NN mua-

% NN sở hữu1.25

Cổ tức TM700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*4,021

P/E8.43

F P/E5.95

BVPS19,522

P/B1.79

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TAC: KDF KDC VOC HPG VNM
Trending: HPG (67.647) - VNM (46.791) - MWG (35.551) - HVN (33.459) - FPT (26.773)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dầu thực vật Tường An