CTCP Dầu thực vật Tường An (HOSE: TAC)

TuongAn Vegetable Oil Joint Stock Company

34,700

(%)

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa1,176

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 37,900

Thấp 52T18,200

KLBQ 52T7,471

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM700

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*4,021

P/E8.63

F P/E6.09

BVPS20,843

P/B1.66

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TAC: KDC KDF VNM HQC SSI
Trending: HPG (51.496) - VNM (34.771) - FLC (28.370) - ITA (26.950) - MWG (26.131)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Dầu thực vật Tường An