CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 665 (UPCoM: TA6)

Thanh An 665 Investment, Installation and Construction Joint Stock Company

15,500

(%)
21/01/2022 14:59

Mở cửa15,500

Cao nhất15,500

Thấp nhất15,500

KLGD

Vốn hóa46.50

Dư mua

Dư bán2,828

Cao 52T 16,300

Thấp 52T6,800

KLBQ 52T451

NN mua-

% NN sở hữu0.54

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta0.66

EPS1,120

P/E13.84

F P/E14.94

BVPS13,046

P/B1.19

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Mã xem cùng TA6: G36 DIG HCM HAG UPH
Trending: FLC (229,373) - DIG (155,901) - HPG (150,670) - CEO (149,294) - ROS (129,777)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.