CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 (UPCoM: TA3)

386 Thanh An Construction and Investment JSC

8,000

(%)
19/01/2021 09:51

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa18.48

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 8,000

Thấp 52T8,000

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*213

P/E37.56

F P/E10.87

BVPS11,972

P/B0.67

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng TA3: TAC VCB VIC VPB DGW
Trending: HPG (68.193) - MBB (61.720) - STB (53.561) - ROS (53.264) - TCB (50.313)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 386

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần0%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý0%

+/- Qua 1 năm0%

+/- Niêm yết-33.33%

Cao nhất 52 tuần (20/01/2020)*8,000

Thấp nhất 52 tuần (20/01/2020)*8,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)-

KLGD/Ngày (1 tháng)-

KLGD/Ngày (1 quý)-

KLGD/Ngày (1 năm)-

Nhiều nhất 52 tuần (20/01/2020)*-

Ít nhất 52 tuần (-)*-

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.