386 Thanh An Construction and Investment JSC (UPCoM: TA3)

8,000

(%)
03/09/2021 15:02

Open8,000

High8,000

Low8,000

Vol

Market Cap.18.48

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High8,000

52Wk Low8,000

52Wk Avg Vol

Frgn Buy-

Frgn Owned(%)-

Dividend

Dividend Yield-

Beta-

EPS*213

P/E37.56

F P/E10.87

BVPS11,972

P/B0.67

* EPS in the company's latest annual Financial Statement
View with TA3: TA9 TAG TAP TAW VN30F1M
Trending: HPG (89,069) - MBB (67,623) - VNM (55,167) - BSR (52,584) - TCB (47,831)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.