Saigon Telecom Engineering Construction & Investment JSC (OTC: Saicom)

Trending: HPG (66,534) - VNM (49,056) - MWG (39,407) - HVN (32,037) - FPT (28,242)
Unit: Million Dong
Loading...
Unit: Million Dong
03/14/2013Audited FS 2011
11/26/2010Resolution of 2010 Annual Shareholders Meeting
11/26/2010Audited Brief FS for 2009
03/02/2010Audited FS for 2008
03/02/2010Audited FS 2007

Saigon Telecom Engineering Construction & Investment JSC

Name: Saigon Telecom Engineering Construction & Investment JSC

Abbreviation:SAICOM

Address: 69 Ngô Tất Tố - P.21 - Q.Bình Thạnh - Tp.HCM

Telephone: (84.28) 38401441 - 38401443

Fax: (84.28) 38994561 - 38401443

Email:saicom@hcm.vnn.vn

Website:http://www.saicom.com.vn

Exchange: OTC

Sector: Information and Technology

Industry: Telecommunications

Listing date:

Chartered capital: 12,800,000,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code: 0302905164

Establishment license:

Issued date:

Business license: 4103001542

Issued date: 04/02/2003

Main business scope:

- Tư vấn, khảo sát thiết kế, giám sát thi công và thi công các công trình xây lắp bưu chính, viễn thông, tin học; các công trình xây lắp cơ điện lạnh, lắp đặt dây chuyền và thiết bị tự động, thiết bị bảo an, phòng chống cháy nổ; các công trình giao thông; các công trình xây dựng công nghiệp, dân dụng
- Sản xuất vật tư, thiết bị, VLXD và vật liệu liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp
- Đầu tư trong các lĩnh vực tài chính, sản xuất, nhà ở, hạ tầng kỹ thuật ngành bưu chính viễn thông và các ngành khác...

- Tiền thân CTy là CTy Xây lắp & Phát triển Bưu điện được thành lập ngày 09/07/1987
- Ngày 30/08/2002, CTy chuyển thành CTCP Đầu tư & Xây dựng Bưu chính Viễn thông
- CTy chính thức hoạt động theo mô hình CTCP ngày 27/02/2003.

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.