Sai Gon Fund Managerment JSC (OTC: SaiGonCapital)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
Trending: HPG (159,621) - MBB (135,689) - CTG (121,260) - TCB (103,238) - STB (88,802)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong
10/02/2013Liquidity Ratio Report 6 first month in year 2013
10/02/2013Reviewed FS the first 6 month of 2013
10/02/2013Liquidity Ratio Report month 12 of 2012
10/02/2013Audited FS 2012
04/10/2012Audited FS 2011

Sai Gon Fund Managerment JSC

Name: Sai Gon Fund Managerment JSC

Abbreviation:SAIGON CAPITAL

Address: Phòng 1205 - Tầng 12 Citilight Tower - 45 Võ Thị Sáu - Quận 1 - Tp.HCM

Telephone: (84.28) 3820 2131

Fax: (84.28) 3820 2132

Email:info@saigoncapital.com.vn

Website:http://www.saigoncapital.com.vn

Exchange: OTC

Sector: Finance and Insurance

Industry: Funds, Trusts, and Other Financial Vehicles

Listing date:

Chartered capital: 43,800,000,000

Listed shares: 4,380,000

Shares outstanding: 4,380,000

Status: Operating

Tax code:

Establishment license: 37/UBCK-GP

Issued date: 08/28/2008

Business license:

Issued date:

Main business scope:

- Xây dựng chính sách đầu tư, chiến lược và đề xuất đầu tư
- Tiến hành nghiên cứu sơ bộ và thẩm định toàn diện các cơ hội đầu tư, ...

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.