Sai Gon Beer Nam Trung Bo Commerce Joint Stock Company (OTC: SabecoNTB)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High

52Wk Low

52Wk Avg Vol

Frgn Buy

Frgn Owned(%)

Dividend

Dividend Yield

Beta

EPS*

P/E

F P/E

BVPS

P/B

* EPS in the company's latest annual Financial Statement Latest financial ratios: Close price and outstanding shares of last trading day
View with SABECONTB: APG PLC ROS VPA
Trending: HPG (118,213) - MBB (92,815) - FLC (67,919) - VNM (61,443) - HVN (59,083)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Unit: Million Dong
Unit: Million Dong
03/01/2013Audited FS 2012
07/06/2011Audited FS 2010
07/06/2011Audited FS 2009

Sai Gon Beer Nam Trung Bo Commerce Joint Stock Company

Name: Sai Gon Beer Nam Trung Bo Commerce Joint Stock Company

Abbreviation:SNTB

Address: Quốc lộ 1 - X.Diên Phú - H.Diên Khánh 0 T.Khánh Hòa

Telephone: (84.258) 377 1279

Fax: (84.258) 377 1279

Email:sabeconamtrungbo@satra.com

Website:#

Exchange: OTC

Sector: Retail Trade

Industry: Furniture and Home Furnishings Stores

Listing date:

Chartered capital: 60,000,000,000

Listed shares:

Shares outstanding:

Status: Operating

Tax code: 4200638781

Establishment license:

Issued date:

Business license: 3703000191

Issued date: 03/17/2006

Main business scope:

- Mua bán bia rượu, nước giải khát
- Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống
- Vận chuyển hàng hóa và cho thuê kho bãi...

  ItemsUnit
  PriceVND
  VolumeShares
  Foreigner's, Yield%
  Mkt CapbVND
  Financial indicatorsmVND
  EPS, BVPS, DividendVND
  P/E, F P/E, P/BTimes
  ROS, ROA, ROE%
  1. The accounting period for the equitization year is defined as of the company's establishment date.
  2. F PE is taken from the estimates of earnings announced by listed companies.
  3. 3-month/6-month/12-month price charts are compiled from revised data.
  * Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.