Tổng Công ty cổ phần Đường sông Miền Nam (UPCoM: SWC)

Southern Waterborne Transport Corporation

14,300

-400 (-2.72%)
27/10/2020 15:02

Mở cửa14,400

Cao nhất14,600

Thấp nhất14,200

KLGD20,600

Vốn hóa960

Dư mua46,300

Dư bán57,600

Cao 52T 19,400

Thấp 52T10,500

KLBQ 52T28,161

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,022

P/E14.41

F P/E11.17

BVPS15,402

P/B0.93

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SWC: STG PGN LIG MSR VTX
Trending: HPG (66.383) - VNM (52.156) - TCB (50.137) - MBB (41.089) - CTG (36.224)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Đường sông Miền Nam