Tổng Công ty cổ phần Đường sông Miền Nam (UPCoM: SWC)

Southern Waterborne Transport Corporation

14,100

-300 (-2.08%)
28/10/2020 10:01

Mở cửa14,200

Cao nhất14,200

Thấp nhất14,000

KLGD1,600

Vốn hóa946

Dư mua46,600

Dư bán55,500

Cao 52T 19,400

Thấp 52T10,500

KLBQ 52T28,161

NN mua-

% NN sở hữu0.02

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,022

P/E14.09

F P/E10.92

BVPS15,402

P/B0.92

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SWC: STG PGN LIG MSR NT2
Trending: HPG (66.383) - VNM (52.156) - TCB (50.137) - MBB (41.089) - CTG (36.224)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Đường sông Miền Nam