Tổng Công ty cổ phần Đường sông Miền Nam (UPCoM: SWC)

Southern Waterborne Transport Corporation

12,800

(%)
05/06/2020 15:01

Mở cửa12,700

Cao nhất12,800

Thấp nhất12,700

KLGD1,000

Vốn hóa859

Dư mua28,100

Dư bán17,700

Cao 52T 14,000

Thấp 52T11,000

KLBQ 52T11,008

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,022

P/E12.52

F P/E9.34

BVPS14,369

P/B0.89

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SWC: STG GEX VNM VMC TL4
Trending: HPG (54.890) - ROS (46.345) - VNM (42.900) - MBB (40.992) - ITA (38.840)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
Tổng Công ty cổ phần Đường sông Miền Nam