Vexilla Viet Nam Group JSC (HNX: SVN)

2,400

(%)

Open

High

Low

Vol

Market Cap.50.40

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High3,000

52Wk Low1,200

52Wk Avg Vol34,587

Frgn Buy-

Frgn Owned(%)7.99

Dividend

Dividend Yield-

Beta-

EPS*4

P/E600

F P/E504.20

BVPS10,510

P/B0.23

* EPS in the company's latest annual Financial Statement
View with SVN: CTG CTS HAR AMD ACM
Trending: ROS (84,500) - HPG (84,277) - MBB (65,129) - SHB (61,330) - FLC (56,931)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
Vexilla Viet Nam Group JSC
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.