CTCP Tập đoàn Vexilla Việt Nam (HNX: SVN)

Vexilla Viet Nam Group JSC

Đang bị cảnh báo

1,700

100 (+6.25%)
05/08/2020 15:05

Mở cửa1,700

Cao nhất1,700

Thấp nhất1,700

KLGD2,500

Vốn hóa36

Dư mua27,000

Dư bán

Cao 52T 2,400

Thấp 52T1,200

KLBQ 52T10,885

NN mua-

% NN sở hữu7.99

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*43,985

P/E0.04

F P/E16.80

BVPS10,515

P/B0.16

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SVN: HQC FLC ACM CTG MPT
Trending: HPG (66.534) - VNM (49.056) - MWG (39.407) - HVN (32.037) - FPT (28.242)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Tập đoàn Vexilla Việt Nam