CTCP Bao bì Biên Hòa (HOSE: SVI)

Bien Hoa Packaging Company

64,000

(%)
21/09/2020 15:00

Mở cửa64,000

Cao nhất64,000

Thấp nhất64,000

KLGD250

Vốn hóa821

Dư mua1,560

Dư bán900

Cao 52T 78,100

Thấp 52T45,800

KLBQ 52T4,977

NN mua-

% NN sở hữu0.51

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*9,686

P/E6.61

F P/E5.87

BVPS40,427

P/B1.58

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SVI: PHP SCS DHC HAP FMC
Trending: HPG (51.746) - VNM (40.616) - HSG (38.402) - HVN (31.489) - MWG (28.694)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bao bì Biên Hòa

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+3.39%

+/- Qua 1 tháng+3.23%

+/- Qua 1 quý-5%

+/- Qua 1 năm+30.03%

+/- Niêm yết+2,253.81%

Cao nhất 52 tuần (27/05/2020)*78,146

Thấp nhất 52 tuần (30/09/2019)*45,820

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)445

KLGD/Ngày (1 tháng)1,590

KLGD/Ngày (1 quý)986

KLGD/Ngày (1 năm)4,977

Nhiều nhất 52 tuần (10/10/2019)*257,870

Ít nhất 52 tuần (27/09/2019)*10