CTCP Bao bì Biên Hòa (HOSE: SVI)

Bien Hoa Packaging Company

81,700

(%)
20/10/2020 15:00

Mở cửa81,700

Cao nhất81,700

Thấp nhất81,700

KLGD

Vốn hóa1,048

Dư mua

Dư bán620

Cao 52T 81,700

Thấp 52T50,500

KLBQ 52T2,962

NN mua-

% NN sở hữu0.56

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*9,686

P/E8.43

F P/E7.49

BVPS40,427

P/B2.02

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SVI: DHC SCS HPT PHP SZC
Trending: HPG (63.242) - VNM (45.406) - TCB (44.762) - MSN (41.465) - CTG (40.234)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Bao bì Biên Hòa