CTCP Môi Trường và Công trình Đô Thị Sơn Tây (UPCoM: STU)

SonTay Urban Construction And Environment JSC

10,300

(%)
24/02/2021 15:02

Mở cửa10,300

Cao nhất10,300

Thấp nhất10,300

KLGD

Vốn hóa19.32

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 10,300

Thấp 52T7,400

KLBQ 52T

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM800

T/S cổ tức0.08

Beta-

EPS*5,401

P/E1.91

F P/E6.03

BVPS39,740

P/B0.26

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Trending: HPG (83.420) - MBB (68.218) - TCB (57.099) - VNM (48.815) - ROS (43.067)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Môi Trường và Công trình Đô Thị Sơn Tây
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.