CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà (HNX: STP)

Song Da Industry Trade JSC

6,800

(%)
14/08/2020 15:05

Mở cửa6,500

Cao nhất6,800

Thấp nhất6,500

KLGD5,300

Vốn hóa55

Dư mua5,000

Dư bán10,100

Cao 52T 7,500

Thấp 52T4,600

KLBQ 52T946

NN mua-

% NN sở hữu0.75

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*842

P/E8.08

F P/E9.12

BVPS17,580

P/B0.39

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng STP: HAP SDG DHC GAS GEX
Trending: HPG (60.080) - VNM (43.336) - MWG (32.705) - HVN (32.151) - VN30F1M (27.106)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+7.94%

+/- Qua 1 tháng-1.45%

+/- Qua 1 quý+11.48%

+/- Qua 1 năm+9.89%

+/- Niêm yết+235.31%

Cao nhất 52 tuần (16/07/2020)*7,500

Thấp nhất 52 tuần (12/12/2019)*4,597

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,320

KLGD/Ngày (1 tháng)570

KLGD/Ngày (1 quý)500

KLGD/Ngày (1 năm)946

Nhiều nhất 52 tuần (28/04/2020)*35,165

Ít nhất 52 tuần (18/10/2019)*1