CTCP Sông Đà Thăng Long (UPCoM: STL)

Song Da - Thang Long Join Stock Company

3,000

-500 (-14.29%)
18/09/2020 15:02

Mở cửa3,000

Cao nhất3,000

Thấp nhất3,000

KLGD100

Vốn hóa45

Dư mua

Dư bán19,000

Cao 52T 5,000

Thấp 52T2,700

KLBQ 52T193

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức1

Beta-

EPS*-9,780

P/E-0.36

F P/E4.52

BVPS9,391

P/B0.32

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng STL: CIENCO5 STK STP STS STT
Trending: HPG (48.871) - VNM (40.633) - HSG (33.367) - HVN (31.472) - MWG (29.574)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sông Đà Thăng Long

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-26.83%

+/- Qua 1 tháng-34.78%

+/- Qua 1 quý-30.23%

+/- Qua 1 năm+3.45%

+/- Niêm yết-74.85%

Cao nhất 52 tuần (25/10/2019)*5,000

Thấp nhất 52 tuần (20/09/2019)*2,700

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)33

KLGD/Ngày (1 tháng)1,678

KLGD/Ngày (1 quý)589

KLGD/Ngày (1 năm)193

Nhiều nhất 52 tuần (28/08/2020)*38,201

Ít nhất 52 tuần (27/09/2019)*100