CTCP Sông Đà Thăng Long (UPCoM: STL)

Song Da - Thang Long Join Stock Company

3,000

-500 (-14.29%)
18/09/2020 15:02

Mở cửa3,000

Cao nhất3,000

Thấp nhất3,000

KLGD100

Vốn hóa45

Dư mua

Dư bán19,000

Cao 52T 5,000

Thấp 52T2,700

KLBQ 52T193

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức1

Beta-

EPS*-9,780

P/E-0.36

F P/E4.52

BVPS9,391

P/B0.32

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng STL: CIENCO5 HPI SJC STT
Trending: HPG (51.235) - VNM (40.765) - HSG (37.212) - HVN (31.859) - MWG (28.959)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sông Đà Thăng Long