CTCP Sông Đà Thăng Long (UPCoM: STL)

Song Da - Thang Long Join Stock Company

2,700

(%)
23/10/2020 12:17

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa40

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 5,000

Thấp 52T2,500

KLBQ 52T461

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM2,000

T/S cổ tức1

Beta-

EPS*-9,780

P/E-0.28

F P/E3.49

BVPS9,391

P/B0.29

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng STL: PHH HVG SDH CRE LAI
Trending: HPG (56.691) - TCB (47.331) - VNM (43.384) - MBB (42.372) - CTG (39.481)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sông Đà Thăng Long