CTCP Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh (HNX: STC)

Book & Education Equipment JSC Of HCMC

14,700

1,200 (+8.89%)
14/08/2020 15:05

Mở cửa14,700

Cao nhất14,700

Thấp nhất14,700

KLGD100

Vốn hóa83

Dư mua1,200

Dư bán2,400

Cao 52T 19,900

Thấp 52T10,600

KLBQ 52T691

NN mua-

% NN sở hữu5.61

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,044

P/E6.60

F P/E4.37

BVPS20,015

P/B0.73

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng STC: CTG DHA KST TSC VHM
Trending: HPG (60.080) - VNM (43.336) - MWG (32.705) - HVN (32.151) - VN30F1M (27.106)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+19.51%

+/- Qua 1 tháng+5.76%

+/- Qua 1 quý+4.26%

+/- Qua 1 năm-2.01%

+/- Niêm yết-14.63%

Cao nhất 52 tuần (05/02/2020)*19,900

Thấp nhất 52 tuần (27/09/2019)*10,573

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)40

KLGD/Ngày (1 tháng)210

KLGD/Ngày (1 quý)346

KLGD/Ngày (1 năm)693

Nhiều nhất 52 tuần (13/12/2019)*21,000

Ít nhất 52 tuần (29/08/2019)*5