CTCP Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh (HNX: STC)

Book & Education Equipment JSC Of HCMC

14,000

(%)
30/10/2020 15:07

Mở cửa14,000

Cao nhất14,000

Thấp nhất14,000

KLGD

Vốn hóa79

Dư mua500

Dư bán1,400

Cao 52T 19,900

Thấp 52T11,100

KLBQ 52T778

NN mua-

% NN sở hữu5.65

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,044

P/E6.85

F P/E4.53

BVPS21,949

P/B0.64

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng STC: HPG HTL PNJ PSC QPH
Trending: HPG (68.325) - TCB (56.153) - VNM (54.704) - MBB (38.044) - CTG (35.636)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.