CTCP Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh (HNX: STC)

Book & Education Equipment JSC Of HCMC

13,500

(%)
18/09/2020 15:01

Mở cửa13,500

Cao nhất13,500

Thấp nhất13,500

KLGD

Vốn hóa76

Dư mua2,000

Dư bán700

Cao 52T 19,900

Thấp 52T10,600

KLBQ 52T829

NN mua-

% NN sở hữu5.61

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*2,044

P/E6.60

F P/E4.37

BVPS20,015

P/B0.67

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng STC: DST KDC LTG MBG PLX
Trending: HPG (48.871) - VNM (40.633) - HSG (33.367) - HVN (31.472) - MWG (29.574)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh