CTCP Chế tạo kết cấu Thép Vneco.SSM (HNX: SSM)

Steel Structure Manufacture Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

5,100

-400 (-7.27%)
18/09/2020 15:01

Mở cửa5,100

Cao nhất5,100

Thấp nhất5,100

KLGD3,100

Vốn hóa25

Dư mua12,900

Dư bán6,000

Cao 52T 7,200

Thấp 52T5,000

KLBQ 52T152

NN mua-

% NN sở hữu3.86

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,906

P/E2.89

F P/E4.26

BVPS13,673

P/B0.37

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SSM: VGP TSB WCS VEA VIE
Trending: HPG (48.871) - VNM (40.633) - HSG (33.367) - HVN (31.472) - MWG (29.574)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chế tạo kết cấu Thép Vneco.SSM

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-3.77%

+/- Qua 1 tháng0%

+/- Qua 1 quý-29.17%

+/- Qua 1 năm-10.53%

+/- Niêm yết+34.46%

Cao nhất 52 tuần (21/01/2020)*7,200

Thấp nhất 52 tuần (14/08/2020)*5,000

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)1,263

KLGD/Ngày (1 tháng)1,002

KLGD/Ngày (1 quý)453

KLGD/Ngày (1 năm)152

Nhiều nhất 52 tuần (17/01/2020)*5,600

Ít nhất 52 tuần (26/08/2020)*1