CTCP Chế tạo kết cấu Thép Vneco.SSM (HNX: SSM)

Steel Structure Manufacture Joint Stock Company

Đang bị cảnh báo

5,100

-400 (-7.27%)
18/09/2020 15:01

Mở cửa5,100

Cao nhất5,100

Thấp nhất5,100

KLGD3,100

Vốn hóa25

Dư mua12,900

Dư bán6,000

Cao 52T 7,200

Thấp 52T5,000

KLBQ 52T152

NN mua-

% NN sở hữu3.86

Cổ tức TM1,200

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,906

P/E2.89

F P/E4.26

BVPS13,673

P/B0.37

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SSM: VGP TSB WCS VEA VGV
Trending: HPG (51.235) - VNM (40.765) - HSG (37.212) - HVN (31.859) - MWG (28.959)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chế tạo kết cấu Thép Vneco.SSM