CTCP Chứng khoán SSI (HOSE: SSI)

SSI Securities Corporation

16,500

200 (+1.23%)
21/09/2020 15:00

Mở cửa16,450

Cao nhất16,750

Thấp nhất16,350

KLGD8,122,870

Vốn hóa9,915

Dư mua598,860

Dư bán374,670

Cao 52T 18,200

Thấp 52T9,300

KLBQ 52T3,367,847

NN mua2,285,910

% NN sở hữu49.15

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,663

P/E9.80

F P/E11.32

BVPS16,314

P/B1.01

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SSI: HPG HCM MBB HSG ACB
Trending: HPG (51.746) - VNM (40.616) - HSG (38.402) - HVN (31.489) - MWG (28.694)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Chứng khoán SSI

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+4.76%

+/- Qua 1 tháng+14.98%

+/- Qua 1 quý+14.71%

+/- Qua 1 năm-1.09%

+/- Niêm yết+4.86%

Cao nhất 52 tuần (02/10/2019)*18,197

Thấp nhất 52 tuần (30/03/2020)*9,342

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)6,247,243

KLGD/Ngày (1 tháng)6,027,705

KLGD/Ngày (1 quý)5,276,227

KLGD/Ngày (1 năm)3,367,847

Nhiều nhất 52 tuần (23/06/2020)*14,025,040

Ít nhất 52 tuần (06/12/2019)*606,440