CTCP Vận tải biển Hải Âu (UPCoM: SSG)

Seagull Shipping Company

Đang bị kiểm soát

10,000

-400 (-3.85%)
03/12/2021 14:59

Mở cửa10,300

Cao nhất10,300

Thấp nhất10,000

KLGD1,700

Vốn hóa49.81

Dư mua2,600

Dư bán9,140

Cao 52T 18,100

Thấp 52T1,900

KLBQ 52T2,283

NN mua-

% NN sở hữu0.16

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta1.31

EPS-108

P/E-96.03

F P/E30.24

BVPS1,269

P/B8.17

Chỉ số tài chính ngày gần nhất, EPS theo BCTC năm gần nhất
Mã xem cùng SSG: HPG SSI VOS SSGGROUP MBB
Trending: HPG (138,562) - SSI (94,819) - MBB (93,456) - ITA (75,221) - DIG (71,629)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-0.99%

+/- Qua 1 tháng-19.35%

+/- Qua 1 quý+29.87%

+/- Qua 1 năm+354.55%

+/- Niêm yết+354.55%

Cao nhất 52 tuần (20/09/2021)*18,100

Thấp nhất 52 tuần (04/03/2021)*1,900

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)2,020

KLGD/Ngày (1 tháng)3,931

KLGD/Ngày (1 quý)5,958

KLGD/Ngày (1 năm)2,302

Nhiều nhất 52 tuần (16/09/2021)*29,100

Ít nhất 52 tuần (08/07/2021)*1

* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.