CTCP Cao su Sao Vàng (HOSE: SRC)

Sao Vang Rubber Joint Stock Company

19,800

(%)
17/02/2020 13:18

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa556

Dư mua1,920

Dư bán4,120

Cao 52T 31,100

Thấp 52T16,800

KLBQ 52T43,147

NN mua-

% NN sở hữu0.11

Cổ tức TM1,500

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,474

P/E13.43

F P/E26.46

BVPS13,588

P/B1.46

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SRC: VJC SGP VEA TSC HVN
Trending: CTG (32.125) - VNM (30.328) - HPG (27.147) - MBB (25.809) - ROS (20.731)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Cao su Sao Vàng