CTCP Sợi Phú Bài (UPCoM: SPB)

PHU BAI SPINNING JSC

14,100

1,800 (+14.63%)
04/08/2020 14:15

Mở cửa14,100

Cao nhất14,100

Thấp nhất14,100

KLGD100

Vốn hóa134

Dư mua3,600

Dư bán

Cao 52T 79,700

Thấp 52T10,900

KLBQ 52T13,428

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,041

P/E11.83

F P/E2.05

BVPS9,591

P/B1.47

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SPB: HDM DAH SRB HC1 VHG
Trending: HPG (67.200) - VNM (51.795) - MWG (41.346) - HVN (32.876) - FPT (29.194)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sợi Phú Bài

Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-11.32%

+/- Qua 1 tháng-73.89%

+/- Qua 1 quý-59.25%

+/- Qua 1 năm-27.93%

+/- Niêm yết-52.42%

Cao nhất 52 tuần (19/02/2020)*79,660

Thấp nhất 52 tuần (22/07/2020)*10,900

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)280,383

KLGD/Ngày (1 tháng)153,077

KLGD/Ngày (1 quý)50,270

KLGD/Ngày (1 năm)13,375

Nhiều nhất 52 tuần (28/07/2020)*1,681,400

Ít nhất 52 tuần (03/02/2020)*10