PHU BAI SPINNING JSC (UPCoM: SPB)

13,200

(%)
01/27/2021 09:57

Open

High

Low

Vol

Market Cap.125.40

Remain Bid

Remain Ask

52Wk High78,600

52Wk Low10,100

52Wk Avg Vol13,288

Frgn Buy-

Frgn Owned(%)-

Dividend800

Dividend Yield0

Beta-

EPS*1,041

P/E12.68

F P/E6.60

BVPS9,591

P/B1.38

* EPS in the company's latest annual Financial Statement
View with SPB: HPG VCX VHC
Trending: HPG (85,565) - ROS (79,529) - MBB (65,252) - SHB (65,069) - STB (53,119)
1 day | 5 day | 3 months | 6 months | 12 months
PHU BAI SPINNING JSC
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.