CTCP Sợi Phú Bài (UPCoM: SPB)

PHU BAI SPINNING JSC

19,500

(%)
14/05/2021 13:29

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa185.25

Dư mua100

Dư bán800

Cao 52T 53,300

Thấp 52T10,000

KLBQ 52T15,413

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*658

P/E29.64

F P/E18.53

BVPS16,497

P/B1.18

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN Chỉ số tài chính cập nhật mới nhất: Giá đóng cửa và KLCPLH ngày gần nhất
Mã xem cùng SPB: LPB MBB SHS SSI VDS
Trending: HPG (161.315) - VNM (159.392) - MBB (127.257) - ROS (119.354) - TCB (110.067)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.