CTCP Sợi Phú Bài (UPCoM: SPB)

PHU BAI SPINNING JSC

10,200

-1,200 (-10.53%)
23/11/2020 15:00

Mở cửa10,200

Cao nhất10,200

Thấp nhất10,200

KLGD100

Vốn hóa97

Dư mua700

Dư bán

Cao 52T 79,700

Thấp 52T10,200

KLBQ 52T13,442

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,041

P/E10.95

F P/E5.70

BVPS9,591

P/B1.06

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Trending: HPG (77.797) - TCB (47.066) - VNM (46.292) - HSG (42.476) - MBB (38.358)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sợi Phú Bài
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.