CTCP Sợi Phú Bài (UPCoM: SPB)

PHU BAI SPINNING JSC

16,200

2,100 (+14.89%)
05/08/2020 15:01

Mở cửa16,200

Cao nhất16,200

Thấp nhất16,200

KLGD100

Vốn hóa154

Dư mua400

Dư bán

Cao 52T 79,700

Thấp 52T10,900

KLBQ 52T13,323

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,041

P/E13.54

F P/E2.35

BVPS9,591

P/B1.69

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SPB: HDM HTG VHG AAS APH
Trending: HPG (64.231) - VNM (45.990) - MWG (37.354) - HVN (32.778) - FPT (27.231)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sợi Phú Bài