CTCP Sợi Phú Bài (UPCoM: SPB)

PHU BAI SPINNING JSC

13,200

(%)
20/01/2021 15:01

Mở cửa13,200

Cao nhất13,200

Thấp nhất13,200

KLGD

Vốn hóa125.40

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 78,600

Thấp 52T10,100

KLBQ 52T13,340

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,041

P/E12.68

F P/E6.60

BVPS9,591

P/B1.38

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Trending: HPG (71.020) - ROS (64.313) - MBB (63.800) - STB (56.630) - SHB (55.096)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sợi Phú Bài
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.