CTCP Sợi Phú Bài (UPCoM: SPB)

PHU BAI SPINNING JSC

12,600

(%)
23/10/2020 09:49

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa120

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 79,700

Thấp 52T10,900

KLBQ 52T13,331

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,041

P/E12.12

F P/E6.31

BVPS9,591

P/B1.31

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SPB: IDC VIS VRG VTD BID
Trending: HPG (56.691) - TCB (47.331) - VNM (43.384) - MBB (42.372) - CTG (39.481)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sợi Phú Bài