CTCP Sợi Phú Bài (UPCoM: SPB)

PHU BAI SPINNING JSC

13,200

(%)
27/01/2021 10:55

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa125.40

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 78,600

Thấp 52T10,100

KLBQ 52T13,288

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM800

T/S cổ tức0

Beta-

EPS*1,041

P/E12.68

F P/E6.60

BVPS9,591

P/B1.38

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SPB: HPG VCX VHC
Trending: HPG (85.565) - ROS (79.529) - MBB (65.252) - SHB (65.069) - STB (53.119)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sợi Phú Bài
* Vietstock tổng hợp thông tin từ các nguồn đáng tin cậy vào thời điểm công bố cho mục đích cung cấp thông tin tham khảo. Vietstock không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.