CTCP Sợi Phú Bài (UPCoM: SPB)

PHU BAI SPINNING JSC

21,000

(%)
24/09/2020 09:50

Mở cửa

Cao nhất

Thấp nhất

KLGD

Vốn hóa200

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 79,700

Thấp 52T10,900

KLBQ 52T13,323

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,041

P/E20.17

F P/E10.50

BVPS9,591

P/B2.19

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SPB: HDM VNM GIL
Trending: HPG (54.255) - VNM (45.816) - HSG (36.543) - MBB (36.009) - MWG (35.641)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sợi Phú Bài

Công ty con, liên doanh, liên kết

Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2018CTCP Sợi Phú Động28,000 (VND)3.83
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2017Công ty CP Sợi Phú Bài 250,000 (VND)48
CTCP Sợi Phú Động28,000 (VND)3.84
Thời gianTên công tyVốn điều lệ
(Triệu)
%
sở hữu
31/12/2016Công ty CP Sợi Phú Bài 250,000 (VND)48