CTCP Sợi Phú Bài (UPCoM: SPB)

PHU BAI SPINNING JSC

21,000

(%)
25/09/2020 15:02

Mở cửa21,000

Cao nhất21,000

Thấp nhất21,000

KLGD

Vốn hóa200

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 79,700

Thấp 52T10,900

KLBQ 52T13,323

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,041

P/E20.17

F P/E10.50

BVPS9,591

P/B2.19

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SPB: HDM GIL VNM
Trending: HPG (49.679) - VNM (46.240) - MBB (41.139) - MWG (38.900) - HSG (36.605)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sợi Phú Bài

Cơ cấu sở hữu

Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2019Cá nhân trong nước1,199,47423.99Chart cơ cấu sở hửu
Tổ chức trong nước3,800,42676.01
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2018Cá nhân trong nước1,199,47423.99Chart cơ cấu sở hửu
Tổ chức nước ngoài1000.00
Tổ chức trong nước3,800,42676.01
Thời gianCổ đôngCổ phầnTỷ lệ %Ghi chúĐồ thị
31/12/2017Cá nhân trong nước1,199,57423.99Chart cơ cấu sở hửu
Tổ chức trong nước3,800,42676.01