CTCP Sợi Phú Bài (UPCoM: SPB)

PHU BAI SPINNING JSC

21,000

(%)
29/09/2020 15:01

Mở cửa21,000

Cao nhất21,000

Thấp nhất21,000

KLGD

Vốn hóa200

Dư mua

Dư bán

Cao 52T 79,700

Thấp 52T10,900

KLBQ 52T13,376

NN mua-

% NN sở hữu-

Cổ tức TM

T/S cổ tức-

Beta-

EPS*1,041

P/E20.17

F P/E10.50

BVPS9,591

P/B2.19

* EPS theo công bố trong BCTC năm gần nhất của DN
Mã xem cùng SPB: VGT
Trending: HPG (49.742) - VNM (46.062) - MBB (42.791) - STB (42.128) - MWG (38.807)
1 ngày | 5 ngày | 3 tháng | 6 tháng | 12 tháng
CTCP Sợi Phú Bài

Cơ cấu lao động

31/12/2019

31/12/2019 31/12/2019

31/12/2018 31/12/2018

31/12/2017 31/12/2017

31/12/2016 31/12/2016

30/06/2016 30/06/2016